Marc's Place

DXLIN - Tekenen van lijnen en kaders
Aanroep
 
xcall dxlin (van_rrkkk, naar_rrkkk)
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
van_rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar begonnen moet worden met tekenen.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
naar_rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar gestopt moet worden met tekenen.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien rr gelijk is aan rr bij van_rrkkk en de kkk's verschillen, dan wordt er een rechte lijn getekend. Zo ook indien de rr's verschillen en de kkk bij van_rrkkk gelijk is aan kkk bij naar_rrkkk. Zo niet, dan wordt er een kader getekend, waarvan van_rrkkk de linkerbovenhoek is en naar_rrkkk de rechterbenedenhoek.
T-stukken, kruisjes en hoeken worden, als er over bestaande lijnen wordt getekend, automatisch gegenereerd tijdens het trekken van een lijn of een kader.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxlin (02001, 02080)


Tekent een rechte, horizontale, lijn op regel 2 van posities 1 t/m 80.


xcall dxlin (05003, 20003)


Tekent een rechte, verticale, lijn op kolom 3 van regels 5 t/m 20.


xcall dxlin (02001, 23080)


Tekent een kader, beginnend op regel 2 kolom 1 naar kolom 80, dan recht naar beneden naar regel 23, vervolgens naar kolom 1 en als laatste terug omhoog naar regel 2 kolom 1.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me