Marc's Place

DXVRG / DXVRD - Stellen van een vraag
Aanroep
 
xcall dxvrg (vraag, bevestiging)
xcall dxvrd (vraag, bevestiging)

 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
e$usr_ywrd
Bevat het woord Ja in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
e$usr_nwrd
Bevat het woord Nee in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
Parameters te vullen bij aanroep
vraag (a*)
De vraagtekst.
De routine voegt aan het eind van de tekst de string '? :' toe.
bevestiging (a1)
Alleen bij DXVRD: een standaardwaarde die ingenomen kan worden. Deze waarde wordt vóóraf geconverteerd naar e$usr_ywrd(1:1) of e$usr_ywrd(1:1).
Parameters gevuld bij terugkeer
bevestiging (a1)
Het gegeven antwoord. Dit is altijd een 'J' of 'N'.
Bevestigende antwoorden die de gebruiker kan geven zijn:
J -> Ja
O -> Oui
S -> Si
Y -> Yes
1 -> TRUE
En ontkennende antwoorden zijn:
N -> Nee, Nein, No, Non
0 -> FALSE
Na ingave wordt e$usr_ywrd(1:1) of e$usr_nwrd(1:1) getoond, ongeacht wat er is ingetikt. Als bijvoorbeeld e$usr_ywrd(1:1) een 'Y' bevat en je tikt een 'O' (Oui) in, wordt een 'Y' getoond en een 'J' teruggegeven.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxvrg ('Wilt u een orderbevestiging afdrukken', jn)


Op het scherm, in een apart venster op de onderste regel:


Wilt u een orderbevestiging afdrukken? : _

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me