Marc's Place

DXLIN - Tekenen van lijnen en kaders
Aanroep
 
xcall dxlin (van_rrkkk, naar_rrkkk)
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
van_rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar begonnen moet worden met tekenen.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
naar_rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar gestopt moet worden met tekenen.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien rr gelijk is aan rr bij van_rrkkk en de kkk's verschillen, dan wordt er een rechte lijn getekend. Zo ook indien de rr's verschillen en de kkk bij van_rrkkk gelijk is aan kkk bij naar_rrkkk. Zo niet, dan wordt er een kader getekend, waarvan van_rrkkk de linkerbovenhoek is en naar_rrkkk de rechterbenedenhoek.
T-stukken, kruisjes en hoeken worden, als er over bestaande lijnen wordt getekend, automatisch gegenereerd tijdens het trekken van een lijn of een kader.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxlin (02001, 02080)


Tekent een rechte, horizontale, lijn op regel 2 van posities 1 t/m 80.


xcall dxlin (05003, 20003)


Tekent een rechte, verticale, lijn op kolom 3 van regels 5 t/m 20.


xcall dxlin (02001, 23080)


Tekent een kader, beginnend op regel 2 kolom 1 naar kolom 80, dan recht naar beneden naar regel 23, vervolgens naar kolom 1 en als laatste terug omhoog naar regel 2 kolom 1.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement