Marc's Place

DXPCD - Weergeven van een postcode
Aanroep
 
xcall dxpcd (rrkkk, postcode)
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de weergave plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de weergave plaats vanaf de huidige cursorpositie.
postcode (a*)
Weer te geven postcode.
Indien de lengte van de inhoud van het veld 6 tekens is, wordt aangenomen dat het om een nederlandse postcode gaat en wordt deze ook zo getoond. Anders wordt er gewoon een dxstr gedaan.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (04001, 'Postcode :')
xcall dxpcd (04012, klant.postcode)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Postcode : 1234 GG

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement