Marc's Place

DXSCR - Weergeven van een regel met scrolling
Aanroep
 
xcall dxscr (tekst[, richting])
 
Common velden vóór aanroep
mhwin
Bevat de ID van het venster dat gescrolled moet worden
Parameters te vullen bij aanroep
tekst (a*)
De weer te geven tekst op de vrijgekomen regel, dus ná het scrollen.
richting (d1)
De richting waarin gescrolled moet worden:
  • 2 = Omlaag
    Tekst wordt bovenaan toegevoegd.
  • <>2 = Omhoog
    Tekst wordt onderaan toegevoegd.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall wxsel (hlpwin)
xcall dxscr (regel)


Er wordt pas gescrolled wanneer de onder- of bovenkant van het venster is bereikt. Voor die tijd wordt de tekst gewoon op de volgende of vorige regel geplaatst.


Na de aanroep kan gewoon verder gegaan worden met inname-routines in het geselecteerde venster, ook in het scroll-gebied (zie xsreg)

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement