Marc's Place

E$LIB - Het werken met administraties en vestigingen
Wat zijn administraties?


Als je software maakt met E$LIB-routines, heb je de mogelijkheid één of meerdere administraties of bestanden-sets voor je pakket in te richten. Een administratie bestaat uit een administratiebestand met gegevens betreffende de administratie, een bestandendefinitiebestand (FDF) en een printerdefinitiebestand (PDF). Een bedrijf dat gebruik maakt van zo'n softwarepakket kan bijvoorbeeld per vestiging of afdeling een administratie inrichten. Met of zonder gescheiden gegevens en printers.


Een gebruiker kan een vast administratienummer krijgen door dit vast te leggen in zijn aanmeldingsgegevens in e$usr. Ook kan daar vastgelegd worden of de gebruiker bij elk programma eerst handmatig een administratienummer in moet geven.


Een softwarepakket heeft één administratiebestand. Elk record beschrijft een administratie. In elk record zijn verwijzingen opgenomen naar een FDF en een PDF. Dit hoeven niet voor elke administratie andere bestanden te zijn.


Een administratierecord bestaat uit een deel verplichte gegevens en een vrij stuk van 308 posities. Dit vrije deel is naar eigen inzicht te gebruiken voor bijvoorbeeld BTW percentages, factuur- en ordernummers, etc.. En daarom moet je er zelf onderhouds-software voor schrijven. Hetzij een nieuw programma, hetzij E$SYS:EDTADM aanpassen, waarvan zich de source op E$SYSSRC: bevindt.


Hieronder een voorbeeld met meerdere adminstraties, FDF's en PDF's:Je kan een administratiebestand onderhouden met E$SYS:EDTADM en afdrukken met E$SYS:PRIADM.


Zie ook: e$init

Externe betrokken routines: e$xib.dxkop.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement