Marc's Place

E$ALNTXT - Uitlijnen van tekst
Aanroep
 
xcall e$alntxt (tekst[, [vlag][, kolom]])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
tekst (a*)
Een veld waarin de uit te lijnen tekst zich bevindt.
vlag (a1)
Besturing van de routine:
L = Links uitlijnen (= default)
R = Rechts uitlijnen
C = Centreren
kolom (d3)
Kolompositie die als kantlijn fungeert waarvandaan met uitlijnen moet worden begonnen:
  • Vlag = 'L'
    dan bevat kolom de positie van de linker kantlijn.
  • Vlag = 'R'
    dan bevat kolom de positie van de rechter kantlijn.
  • Vlag = 'C'
    dan bevat kolom de positie van de middellijn waarop gecentreerd moet worden.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
Het veld met daarin de uitgelijnde tekst.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 
tekst = 'Centreren op kolom 30'
xcall e$alntxt (tekst, 'C', 30)

De variabele Tekst bevat bij terugkeer:

'                   Centreren op kolom 30          '
 ....-....1....-....2....-....3....-....4....-....5

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement