Marc's Place

E$CHKWLD - Controleren op 'wildcards'
Aanroep
 
retval = %e$chkwld (tekst, zoek)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
tekst (a*)
Een veld waarin zich de te controleren tekst bevindt.
zoek (a*)
De tekst waarnaar gezocht moet worden. De routine kan op dit moment slechts 1 wildcard teken begrijpen, te weten de '*'. Indien met wildcards gewerkt wordt, kan zoek er als volgt uitzien:
 • Een * aan het begin, dus *XXXX
  Dit betekent dat XXXX het einde van tekst moet zijn, wil retval de waarde 1 krijgen.
 • Een * aan het einde, dus XXXX*
  Dit betekent dat XXXX aan het begin van tekst moet staan, wil retval de waarde 1 krijgen.
 • Een * aan beide einden, dus *XXXX*
  Dit betekent dat de tekst XXXX ergens in tekst voor moet komen, wil retval de waarde 1 krijgen.
 • Een combinatie van genoemde drie, dus [*]XX[*YY...][*]
  Het betekent dat XX in tekst voor moet komen en YY ook, maar YY moet ná XX voorkomen, wil RETVAL de waarde 1 krijgen. Het gebruik van de wildcard er tussenin, kan ongelimiteerd worden toegepast.
Parameters gevuld bij terugkeer
retval (d1)
Een match (1) of geen match (0)
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 
xcall e$ismio (1, chklt, klant)

while .not.e$_err begin

  ; Zoek alle klanten met een plaatsnaam
  ; eindigend op DRECHT (dorDRECHT, zwijnDRECHT, etc.)
  if %e$chkwld(klant.plaats, '*DRECHT') begin
     ...
     ...
  end

  xcall e$ismio (1, chklt, klant)

end


De routine is niet lettergevoelig. Alles wordt intern eerst naar hoofdletters omgezet, voordat er geëvalueerd wordt.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement