Marc's Place

E$FNAME - Ophalen bestandsspecificaties uit de FDF
Aanroep
 
xcall e$fname ([fdf_kanaal], [nummer], bestand)
 
Common velden vóór aanroep
e$adm_fdf
Bevat de bestandsnaam en locatie van de FDF.
e$usr_admn
Administratienummer. Indien in de uit te werken bestandsnaam drie sterren voorkomen (***) dan worden deze vervangen door het administratienummer.
e$usr_term
Terminalnummer. Indien in de uit te werken bestandsnaam drie hekjes voorkomen (###) dan worden deze vervangen door het terminalnummer.
Parameters te vullen bij aanroep
fdf_kanaal (d*)
Kanaalnummer waarop de File Definition File (FDF) geopend moet worden.
Hoeft niet meegegeven te worden als nummer niet wordt meegegeven of als nummer <= 0 is.
nummer (d*)
Bestandsnummer (=recordnummer) in de FDF waarvan de bestandsnaam uitgewerkt moet worden.
Indien niet meegegeven of <= 0, wordt aangenomen dat de uit te werken bestandsnaam in bestand klaar staat.
bestand (a*)
Moet de uit te werken bestandsnaam bevatten als nummer niet is meegegeven of als nummer <= 0 is.
Parameters gevuld bij terugkeer
bestand (a*)
De uitgewerkte bestandsspecificatie.
Common velden gevuld bij terugkeer
e$_err
De opgetreden foutcode. NUL is geen fout.
e$_lin
Het regelnummer waar de fout optrad.
Voorbeelden
 

Hier volgt eerst een definitie van een bestand in de FDF:En hieronder volgen twee voorbeelden, de eerste met bovenstaande bestandsdefinitie:


© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement