Marc's Place

E$FORMS - Afdrukken van een form-feed of line-feed
Aanroep
 
xcall e$forms (kanaal[, vlag])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal (d*)
Het kanaalnummer waarnaar afgedrukt gaat worden.
vlag (d*)
Besturing van de routine:
0 of niet meegegeven
Er wordt een <FF> karakter geprint.
> 0
Er wordt een vlag aantal linefeeds gegeven.
< 0
Vlag wordt intern positief gemaakt en er wordt 10 bij geteld. Vervolgens wordt die waarde met een DISPLAY naar kanaal gestuurd.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
e$_err
Foutcode van de eventueel opgetreden of gegenereerde fout:
0 = Alles is goed gegaan.
? = Opgetreden DBL fout.
e$_lin
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
Voorbeelden
 

xcall e$forms (6)

Hier wordt een <FF> gedaan op kanaal 6.


xcall e$forms (6, -2)

Hier wordt een <12> gedisplayed op kanaal 6. Wat gelijk is aan CTRL-L, wat weer gelijk is aan een <FF>.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement