Marc's Place

E$QUIT - Afsluiten van een programma
Aanroep
 
xcall e$quit
 
Common velden vóór aanroep
e$_win
Bevat de vensteridentificatie van het hoofdvenster waarin gewerkt wordt. Wordt door w_init toegekend in e$init.
Parameters te vullen bij aanroep
*N/A
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

Deze routine wordt gebruikt om een programma dat door middel van e$init is geïnitialiseerd netjes af te sluiten. De routine verwijderd het hoofvenster, sluit vervolgens alle kanalen met een e$fclose, sluit het windowing-system af en stopt het aanroepende programma:

.main PROG
...
...
.proc
xcall e$init ('De titel', 1)
...
...
xcall e$quit
.end
© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement