Marc's Place

E$WNDCRE - Creëer een DBL-venster
Aanroep
 
xcall e$wndcre (venster-id, [positie], hoogte, breedte[, [vlag], [titel]])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
positie (d5)
Positie (RRKKK) op het scherm waar de linkerbovenhoek van het beschrijfbare deel van het venster zich moet bevinden.
RR = Beeldschermregelnummer
KKK = Beeldschermkolomnummer
Indien deze parameter niet wordt meegegeven, blijft het gemaakte venster onzichtbaar. Het moet dan door middel van e$wndsel zichtbaar worden gemaakt en worden geactiveerd.
hoogte (d2)
De hoogte van het beschrijfbare deel van het venster in regels.
breedte (d3)
De breedte van het beschrijfbare deel van het venster in kolommen.
vlag (d3)
Besturing van de routine. De vlaggen tellen van rechts naar links, de meest rechtse is vlag 1.
Vlag 1 : Kader
 • 0 = Geen kader om het beschrijfbare deel van het venster.
 • 1 = Wel een kader.
Vlag 2 : Venstertitel
 • 0 = Geen venstertitel
 • 1 = Wel een venstertitel.
Vlag 3 : Activatie
 • 0 = Venster niet activeren, moet door middel van e$wndsel worden geactiveerd.
 • 1 = Venster tevens gelijk activeren. Dat kan alleen als positie ook is doorgegeven.
titel (a*)
De titel voor het venster. Deze hoeft alleen meegegeven te worden als vlag 2 = 1.
Parameters gevuld bij terugkeer
venster_id (i*)
Een integer die de unieke code ter identificatie van het venster bevat. Deze code heb je nodig om het venster te kunnen benaderen.
De vensters krijgen van het windowing system een eigen, interne, naam volgens _W_xxx notatie. (Zie de Synergy Language Reference Manual, W_PROC routine). Deze naam is verder niet van belang.
Common velden gevuld bij terugkeer
e$_curw
Venster-identificatie van het actieve uitvoervenster. Dit kan de ID zijn van het nieuwe venster (zie positie en vlag 3). Zo niet, dan is er niets aan e$_curw veranderd.
e$_erw
Foutcode van de eventueel opgetreden fout:
000 = Alles is goed gegaan.
??? = DBL-foutcode
e$_liw
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
Voorbeelden
Creëer een venster met kader, zonder titel en activeer het gelijk:

  xcall e$wndcre (mywin, 06012, 14, 40, 101)
  xcall e$text (01001, 'Dit is MYWIN')

 

Window op een VT-terminal(emulator)

 

Window onder MS-Windows

 

Creëer hetzelfde venster, maar nu met titel en niet gelijk activeren:

  xcall e$wndcre (mywin, , 14, 40, 011, 'De titel')
  ...
  ...
  xcall e$wndsel (mywin, 06012)
  xcall e$text (01001, 'Dit is MYWIN')

 

Window op een VT-terminal(emulator)

 

Window onder MS-Windows

 

Bij bovenstaande voorbeelden is goed zichtbaar dat de positie 06012 overal dezelfde plaats op het scherm inneemt, en wel daar waar de D van 'Dit' zich bevindt. Kaders en venstertitels vallen buiten de opgegeven maten.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement