Marc's Place

XBSUP - Begin met opsparen beeldscherm-uitvoer
Aanroep
 
xcall xbsup
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
*N/A
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall xbsup


Alle beeldschermuitvoer die plaatsvindt, zonder tussenkomst van beeldscherminvoer, wordt opgespaard en niet gelijk naar het beeldscherm gestuurd. Dit gebeurt pas als het eerste opspaar-niveau wordt afgesloten met xesup.


Tussentijdse beeldscherminvoer zorgt ook voor een scherm-update en het stoppen met opsparen van beeldscherm uitvoer. De niveau's zijn dan ook weer gereset.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement