Marc's Place

XOPNT - Open een terminalkanaal (obsolete)
Aanroep
 
xcall xopnt (vlag)
 
Common velden vóór aanroep
Zie bij dxkop.
Parameters te vullen bij aanroep
vlag (d*)
Besturing wat er met het scherm moet gebeuren:
0 = Normaal.
1 = Scherm niet schonen en kop niet tonen.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
Zie bij dxkop.
Voorbeelden
 

Het begin van een Multihouse programma in Vax/DIBOL zou er zo uit zien:

.proc

  xcall xopnt (0)
  xcall xotcf
  xcall dxkop ('HAN')
  ...
  ...

Dit is niet meer van toepassing. De nieuwe situatie, gebruik makend van E$XIB, is als volgt:


.proc

  xcall dxkop ('Titel van het programma', 1)
  ...
  ...

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement