Marc's Place

XXSRT - Sorteren van een bestand
Aanroep
 
xcall xxsrt ([bestand_in], [bestand_uit], [bestand_tmp], [records], [programma], [bericht], PARMS)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
bestand_in (a*)
Bestandspecificatie van het te sorteren bestand.
Indien niet meegegeven, moet de naam van het te sorteren bestand zich in PARMS.INPUT(1) bevinden.
bestand_uit (a*)
Bestandspecificatie van het gesorteerde bestand.
Indien niet meegegeven, moet de naam van het te sorteren bestand zich in PARMS.OUTPUT(1) bevinden.
bestand_tmp (a*)
Bestandspecificatie voor een tijdelijk werkbestand.
Indien niet meegegeven, kan de naam van het tijdelijke bestand ook via PARMS.TEMP meegegeven worden.
records (d*)
Aantal te sorteren records.
Indien niet meegegeven, kan dit aantal ook via PARMS.COUNT(1) meegegeven worden.
programma (a*)
Bestandspecificatie van het programma dat gestart moet worden wanneer de sortering heeft plaatsgevonden.
Indien niet meegegeven, kan deze naam ook via PARMS.CHAIN meegegeven worden. Wanneer ook deze leeg is, wordt naar het aanroepende programma teruggekeerd.
bericht (a*)
Het bericht dat naar programma moet worden gestuurd.
Indien niet meegegeven, kan het bericht ook in PARMS.MESSGE meegegeven worden.
PARMS (a)
De record-layout van de DBLSORTG sort-utility van VMS. Uit de inhoud van dit record wordt een SORT-statement samengesteld en uitgevoerd.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Foutcode van de eventueel opgetreden of gegenereerde fout:
00 = Alles is goed gegaan.
?? = Opgetreden DBL fout.
mhlin
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
Voorbeelden
 

xcall xxsrt ('wrk:temp.ddf', 'wrk:temp.ddf',,,,, SORTM)


In dit voorbeeld wordt het bestand 'WRK:TEMP.DDF' gesorteerd. Hoe en met welke sleutel er gesorteerd moet worden is gedefinieerd in het record SORTM dat 1:1 overeenkomt met PARMS.


Er kan slechts één bestand gesorteerd worden, ondanks het feit dat er onder VMS meerdere bestanden op te geven zijn in PARMS. Deze mogelijkheid geldt hier niet.


Ook is het niet mogelijk DBL/ISAM bestanden op te geven als bestand_in, daar deze ISAM's een andere indeling en structuur hebben dan RMS/ISAM onder VMS. Je moet eerst een unload doen, die je vervolgens zou kunnen sorteren.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement