Marc's Place

E$LIB - Werken met bestandsdefinities (FDF)
Bestandendefinitiebestanden (FDF = File Definition File) beogen een fysieke onafhankelijkheid van de naam en plaats van de bestanden van waaruit de gegevens worden gehaald of waar gegevens naar toe worden geschreven. Wel geldt dat het OPEN statement het bestand moet kunnen vinden en openen.


Programma's die met administraties werken openen bestanden via een bestanden-definitiebestand. Dit kan per administratie een FDF zijn, het kan een gedeelde FDF zijn.


Een bestandsnaam kan een volledige naam zijn, het kan echter ook een variabele naam zijn. In het laatste geval wordt de bestandsnaam opgebouwd uit bijvoorbeeld het administratienummer en het terminalnummer. Op deze manier kunnen meerdere administraties gebruik maken van één FDF, waarbij het onderscheid in bestanden op deze manier tot stand komt. In zo'n geval worden bestanden met volledige namen gedeeld door alle administraties die gebruik maken van deze FDF.


Een voorbeeld: twee administraties maken gebruik van dezelfde FDF. Op hoog niveau is besloten geen gescheiden klantenbestanden aan te leggen, maar wel gescheiden artikelbestanden. In de FDF zijn dan bijvoorbeeld de records BST:KLANT.ISM en BST:ART***.ISM opgenomen. Beide administraties gebruiken KLANT.ISM. Maar elke administratie heeft zijn eigen artikelbestand: ART001.ISM en ART002.ISM als het de administraties 001 en 002 betreft.

Hier volgt een schematische weergave van de werking:Je kan een FDF onderhouden met E$SYS:EDTFDF en afdrukken met E$SYS:PRIFDF.


Zie ook: e$fopen, e$fname.


Externe betrokken routines: xopen, xfnam.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement