Marc's Place

ODAT8 - Bereken een dagnummer/-naam
Aanroep
 
xcall odat8 ([datum], dagnummer, dagnaam)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
datum (d6 | d8)
Een geldige datum in de vorm JJMMDD of JJJJMMDD.
Voor een correcte berekening wordt bij een D6 datum intern de huidige eeuw toegevoegd: de eerste twee posities van e$_date. De parameters worden daardoor niet beïnvloed.
dagnummer (d1)
Het dagnummer in de week waarvan je de naam wilt hebben. Datum moet dan NUL zijn of niet worden meegegeven.
Dagnummers zijn 1 t/m 7, waarbij 1 de MAANDAG is.
Parameters gevuld bij terugkeer
dagnummer (d1)
Het berekende dagnummer in de week.
Dagnummers zijn 1 t/m 7, waarbij 1 de MAANDAG is.
dagnaam (a*)
De berekende dagnaam behorende bij dagnummer.
Dagnamen zijn in kleine letters, beginnend met een hoofdletter.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

order.ldatum = 19981007

dagnaam = 'x - '
xcall odat8 (order.ldatum, dagnaam(1:1), dagnaam(5:9))

dagnaam bevat na terugkeer de waarde: 3 - Woensdag


of


dagnaam = '3 - '
xcall odat8 (, 3, dagnaam(5:9))

dagnaam bevat na terugkeer de waarde: 3 - Woensdag

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement