Marc's Place

XOPEN - Bestand openen via FDF
Aanroep
 
xcall xopen ([-]kanaal_bdb, kanaal_bst, bestandsnummer, openmodus)
 
Common velden vóór aanroep
mhadm
Administratierecord. Het E$LIB administratie record e$adm wordt in deze routine gevuld met dit record. Dat zorgt ervoor dat beide administratierecords gelijke informatie bevatten.
mhanr
Administratienummer.
mhbnm
Bestandsnaam van het bestandendefinitie-bestand.
mhtnr
Terminalnummer.
Negatief of positief maakt niets uit.
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal_bdb (d*)
Kanaalnummer waarop het bestandendefinitie-bestand geopend mag worden.
Indien negatief gaat de routine er vanuit dat het bestandendefinitie-bestand al op dat kanaal is geopend.
kanaal_bst (d*)
Kanaalnummer waarop het te openen bestand geopend moet worden. Dit kanaal mag nog niet in gebruik zijn.
bestandsnummer (d*)
Het recordnummer, dus bestandsnummer, in het bestandendefinitie-bestand van de bestandsdefinitie waarvan de naam moet worden geformatteerd en het bestand met die naam moet worden geopend.
modus (a*)
De manier waarop het bestand geopend moet worden:
  • i - Input
  • u - Update
  • o - Output
  • a - Append
De modes SU, SI en alles met de K ervoor worden wel geaccepteerd, echter wordt alleen de meest rechtse letter gebruikt. Het bestandstype ligt namelijk vast in het bestandendefinitiebestand.
Het is niet mogelijk met deze routine een ISAM te creëren. Zie xfile of filec.
Parameters gevuld bij terugkeer
specificatie (a*)
De geformatteerde naam.
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Foutcode van de eventueel opgetreden of gegenereerde fout:
00 = Alles is goed gegaan.
10 = Kanaal of kanaal_b is NUL.
28 = Nummer is NUL.
?? = Opgetreden DBL fout.
mhlin
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
Voorbeelden
 

xcall xopen (2, 3, 10, 'u')
xcall xclse (2)


Stel de bestandsdefinitie voor bestand 10 is 'BST:ART***.ISM' en bij bestandstype is 'i' gedefinieerd. Je werkt onder administratie 001. Dan wordt allereerst op kanaal 2 het bestandendefinitie-bestand geopend. Het bestand dat vervolgens op kanaal 3 wordt geopend is: BST:ART001.ISM met mode u:i.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement