Marc's Place

XXOPN - Openen van een bestand
Aanroep
 
xcall xxopn (kanaal, bestand, modus, type)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal (d*)
Kanaalnummer waarop het bestand geopend moet worden.
bestand (a*)
De volledige bestandsspecificatie van het te openen bestand.
modus (a1)
De manier van openen van het bestand.
  • I - Input
  • U - Update
  • O - Output (= nieuw bestand)
De 'O'-modus kan alleen voor de type = 'P' of type = 'S' worden gebruikt. Zie voor het maken van bestanden ook de routines filec, xfile of xxcre.
type (a1)
Het soort bestand dat geopend moet worden:
  • I - ISAM bestand.
  • P - Printbestand. Alleen zinvol met modus = 'O'.
  • R - 'Relative'-bestand
  • S - Sequentieel bestand
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Foutcode van de eventueel opgetreden of gegenereerde fout:
00 = Alles is goed gegaan.
10 = Kanaal of kanaal_b is NUL.
?? = Opgetreden DBL fout.
mhlin
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
Voorbeelden
 

xcall xxopn (2, "wrk:temp_isam.ism", 'u', 'i')


In dit voorbeeld wordt op WRK: het bestand TEMP_ISAM.ISM op kanaal 2 geopend voor update.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement