Marc's Place

XPROP - Printer openen via PDF
Aanroep
 
xcall xprop (kanaal, [nvt], tekst, printer, [nvt], volgnr)
 
Common velden vóór aanroep
e$usr_prtn
Standaard printernummer.
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal (d*)
Kanaalnummer waarop de SPOOL-file geopend moet worden. Afdrukken geschiedt altijd naar een SPOOL-file, die vervolgens aan een afdrukwachtrij wordt aangeboden. Zie xqueu en het printerdefinitie-bestand voor meer info.
nvt (a*)
Wordt niet gebruikt. Uitsluitend aanwezig wegens compatibiliteit.
tekst (a*)
De tekst die wordt getoond vóór de vaste keuze tekst 'Printer?'.
printer (d*)
Het printernummer uit het printerdefinitie-bestand waar de uitvoer naar toe gaat. Indien NUL dan wordt e$usr_prtn genomen. Als die ook NUL is, dan kan de gebruiker een printer-keuze maken.
nvt (a*)
Wordt niet gebruikt. Uitsluitend aanwezig wegens compatibiliteit.
Parameters gevuld bij terugkeer
printer (d*)
Het printernummer dat gekozen is.
Wanneer de gebruiker een printer kon kiezen, kan er NUL ingegeven zijn. Dat betekent over het algemeen dat men wil stoppen.
volgnr (d*)
Het volgnummer van de spoolfile die is aangemaakt. Elke spoolfile heeft een volgnummer in de extensie (.Lxx)
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Foutcode van de eventueel opgetreden of gegenereerde fout:
00 = Alles is goed gegaan.
99 = Printer is geblokkeerd.
?? = Opgetreden DBL fout.
mhlin
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
mhfln
De naam van de spoolfile.
mhpsc
Geeft aan óf dat er naar het scherm wordt afgedrukt óf dat de editor, gedefinieerd in de logical e$pclose, wordt gestart door xqueu als het afdrukken klaar is.
Afdrukken naar het scherm moet geregeld worden door in het printerdefinitie-bestand een definitie op te nemen met als device TT:. De MH-afdrukmethodes 98 en 99 worden hier niet ondersteund.
e$pdf
Printerrecord uit het printerdefinitie-bestand.
Voorbeelden
 

xcall xprop (2,, "132 breed, 66 regels hoog", printer,,volgnr)


Indien de gebruiker een keuze mag maken, verschijnt onderaan het beeldscherm de volgende tekst:


132 breed, 66 regels hoog - Printer? : 000

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement